مراحل فعال سازی دستگاه کارت خوان

مدارک مورد نیاز جهت فعالسازی دستگاه هایی که بر روی سامانه نفیس فعال میشوند ( وریفون ۶۷۵ – پکس s910 – پکس S90 – اینجنیکو ۷۹۱۰ ): 

( کد۱۲ ) تاییدیه شبا بانکی به صورت رسید بانکی و یا کپی دفترچه حساب و یا دسته چک

( کد۱۳ ) اسکن قبض دارای کد پستی مطابق با آدرس یا تاییدیه کدپستی به همراه قبض

( کد۲۶ ) اسکن رو کارت ملی  (همراه با مهر برابر با اصل )

( کد۲۷ ) اسکن پشت کارت ملی (همراه با مهر برابر با اصل )

( کد۲۸ ) اسکن صفحه اول شناسنامه (همراه با مهر برابر با اصل )

( کد۵۸ ) اسکن فرم استشهاد مانند نمونه ( اثر انگشت ها حتما واضح باشند،یکی از کسبه الزاما دارای مهر باشد).

برای دانلود فرم استشهاد اینجا کلیک کنید

( کد۱۱۱) اسکن قرارداد فروش مطابق نمونه همراه با اثر انگشت و امضا.

جهت دانلود فرم قرارداد فروش اینجا کلیک کنید.

* پس از تکمیل و اسکن مدارک آنها را مطابق با شماره های مندرج شماره گذاری کرده و به صورت فایل زیپ با حجم کمتر

از   ۲ MB از طریق شماره تلگرام ۰۹۳۹۳۸۸۴۰۹۴ برای ما ارسال کنید.

نمونه تکمیل شده فرم استشهاد

نمونه قرارداد فروش

مدارک مورد نیاز جهت فعالسازی دستگاه هایی که بر روی سامانه نوین پرداخت فعال میشوند ( پکس D210 – پکس D180 – پکس D210 ): 

تاییدیه شبا بانکی به صورت رسید بانکی و یا کپی دفترچه حساب و یا دسته چک

اسکن قبض دارای کد پستی مطابق با آدرس یا تاییدیه کدپستی به همراه قبض

اسکن رو کارت ملی  (همراه با مهر برابر با اصل )

اسکن پشت کارت ملی (همراه با مهر برابر با اصل )

اسکن صفحه اول شناسنامه (همراه با مهر برابر با اصل )

اسکن فرم استشهادنامه اهلیت تجاری پذیرندگان ( اثر انگشت ها حتما واضح باشند،دو نفر از گواهان الزاما دارای مهر باشد).

برای دانلود فرم استشهاد اهلیت تجاری اینجا کلیک کنید

اسکن فرم استشهادنامه اهلیت محل کسب پذیرندگان

جهت دانلود فرم استشهادنامه اهلیت محل کسب پذیرندگان اینجا کلیک کنید.